Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN năm 2015

Discussion in 'Mỹ thuật - Kiến trúc' started by caubesieunhan, Mar 4, 2015.

 1. caubesieunhan

  caubesieunhan Member VIP User

  Bạn có biết việc đóng góp từ thiện, nhân đạo, đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là thu nhập được giảm trừ khi tính thuế TNCN? Bạn đã biết cách tính giảm trừ gia cảnh?

  - Mức giảm trừ đối với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm);

  - Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

  - Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

  - Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên góp của các tổ chức đó).

  Mức đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. Căn cứ xác định thu nhập được trừ là bản chụp chứng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quỹ hưu trí tự nguyện cấp.

Share This Page